Mihez nincs joga a biztonsági őrnek?

Posted on by

A biztonsági szolgálat , a biztonsági õr rendõri, vagy más hatósági jogkörrel nem rendelkezik, a rendõrség eljárását nem akadályozhatja. Ezért van az,hogy az intézkedés során az elõzõ pontokban leírtakon túl semmi mást nem tehet, mindig köteles megvárni a rendõri intézkedést. Fontos, hogy a rendezvényt biztosító õrnek nincs törvényes felhatalmazása arra, hogy ruházatodat átvizsgálja, tehát csomagodat megnézheti, de nem motozhat.

A Büntetõ Törvénykönyv ún. kiemelt büntetõjogi védelemben részesíti a közfeladatot ellátó személyeket. Utóbbiak lehetnek postások, vasutasok, tûzoltók, polgárõrök, mentõsök, sõt, adott esetben tanárok, vagy óvó nénik is. Ez a büntetõjogi védelem azonban a biztonsági õrökre nem terjed ki, tehát a biztonsági õra számára a törvényben elõírt kereteken belül „mezei” állampolgárként dolgozik. Elõfordulhat viszont, hogy a biztonsági õri feladatokat szabadnapos, szolgálaton kívüli rendõr végzi. Õ, ha bûncselekményt észlel, köteles önmagát „szolgálatba helyezni”. Ezután már, mint rendõr intézkedik, és megilleti õt a hivatalos személynek járó kiemelt védelem.

Mi a teendõ jogszerûtlen intézkedés esetén?

A biztonsági õrök felügyeletét a rendõrség, illetve a szakmai kamara végzi. Ha a biztonsági õr a jogszabályokat, vagy a kamarai etikai szabályokat megszegi, és ellene panasz alapján etikai eljárás indul, a vagyonõrt a kamarából kizárhatják. Ez egyben azt is jelenti, hogy ilyen jellegû tevékenységet tovább nem végezhet. Ha a biztonsági õr jogsértést követ el, a sértett – csakúgy mint bármely bûncselekmény és tettes esetén – a rendõrségen feljelentéssel élhet. A rendõrség köteles a feljelentés nyomán ugyanúgy eljárni, mintha a gyanúsított bármely civil személy lenne. Dönthetsz esetleg úgy is, hogy a rendezvényen Téged ért sérelmet az õr megbízója felé jelzed. („Ha ez így megy, többet nem jövök ide!”) A tulajdonosok ugyanis egyre inkább figyelnek arra, hogy a vendégek a biztonsági szolgálattól is nyugodtan szórakozzanak, ha sok a panasz, a megbízást más õrzõ-védõ cégnek adják át.

Biztonsági szolgálatunkat megrendelheti weboldalunkon.

Category: Egyéb | Tags:
Comments are disabled